Ar-Ge kültürümüz gereği, aşağıda belirtilen değerleri benimsiyor, onlara değer veriyor ve ar-ge çalışmalarımızı bu değerlerimiz çerçevesinde sürdürmeyi taahhüt ediyoruz
 

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk

 • Kuruluşumuzun Ar-Ge sırlarını göz önünde bulundurarak gizlilik ve güvenilirlik kurallarına uyarız
   

Bilimsellik, Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık

 • Bilgiyi üretmek ve öğrenmeyi sağlamak açısından akıl ve bilimi önemsiyor ve değer veriyoruz
 • Etkili ve yenilikçi düşüncenin somut sonuçlara dönüşebilmesi için bilimsel üretkenliğin gerekliliğine inanıyoruz
 • Tüm ar-ge faaliyetleri için inovatif çalışmalar yapmayı, bu çalışmalar sonucunda patent alabilmeyi önemli bir ilke olarak ele alıyoruz
 • Tüm faaliyetlerimizi sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi benimser, geleceğe ümitle bakarak mükemmelliğe ulaşmaya çalışırız
 • Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerimizi geliştiririz
   

Verimlilik ve Etkinlik

 • Stratejilerimizi gerçekleştirebilmemiz için çalışma disiplininin öneminin farkında olduğumuzu biliyoruz
 • Bilimsel üretimin toplumun hizmetine sunulması gerektiğinin bilinciyle katma değer oluşturmanın önceliklerimiz arasında yer aldığına inanıyoruz
 • Ölçülebilir olmayı bilimsel yaklaşımın olmazsa olmaz koşulları olarak kabul ediyoruz
   

Yasalara Saygı

 • Faaliyet ve hizmetlerimizin ar-ge sürecinin temel ilkelerine, ulusal ve uluslararası mevzuatlara, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygunluğu Ar-Ge Merkezimizin en önemli prensibidir
 • Yasal bir zorunluluk ile Davranış Kurallarımız arasında bir farklılık oluştuğunda, daha yüksek olan standardı uygulamayı amaç ediniriz.
   

Müşteri Odaklılık

 • Müşterilerimizin memnuniyeti bizim başarımızı belirler. Bilgi birikimimizi ve en uygun çözümlerimizi müşterilerimize sunar, böylece onlara en iyi hizmetin, hızlı ve etkin bir şekilde verilmesini sağlarız
   

Fırsat Eşitliği

 • Ar-Ge Merkezimiz, tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı benimser.
 • Din, dil, cinsiyet, yaş, etnik köken, fiziksel engeller gibi eşitliğe aykırı görüş ve politikaları, işe alım süreçlerimizin ve çalışanlarımızla ilgili kararların dışında tutarak her türlü ayrımcılığın karşısında dururuz
   

Şeffaflık

 • Ar-Ge Merkezimiz, çalışmalarımızla ilgili mali ve teknik konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklar
   

Ekip Çalışması ve Paylaşımcılık

 • Çalışanlarımız, işbirliklerimiz ve müşterilerimizle en yakın paydaşlarımız olarak ortak takım ruhunu oluşturmaya önem veriyoruz. Paydaşlarımızla oluşturduğumuz işbirliği ve takım ruhu, Ar-Ge Merkezimizi geleceğe taşımada itici gücümüz olmaya devam edecektir.
 • Bilginin paylaşılmasını ve yayılımını, toplumun ve çalışanlarının bilgi kaynaklarına erişerek kullanılabilir olmasını, bu konudaki teknolojik yenilikleri benimsiyor ve uyguluyoruz
   

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 • Ar-Ge Merkezimiz; çevreye karşı duyarlıdır, bugünün ve yarının kuşakları için çevreyi korur, yürürlükte olan çevre koruma yasalarına ve düzenlemelerine uyar, iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uygun biçimde çalışırız
 • İçinde yaşadığımız topluma olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz
 • İçinde geliştiğimiz toplumun bize sağladığı birikimin ve ona olan borcumuzun doğal sonucu olarak onun değerlerine sahip çıkıyoruz

Biliyoruz… Doğru bir iş yapmak, bilgiyle, araştırmayla olur…, … bilgiler üniversitelerde, kitaplarda, teoride kalmamalı, uygulanmalı ve insanlığın hizmetine sunulmalıdır.

Bilgiyle beslenmeden ve onu denemeden sürdürülebilir bir gelecek olmayacağını biliyoruz… Biliyoruz en iyisine ulaşmanın yolları buralardan geçiyor. İnsanlığa en güzel şekilde hizmet eden bir eser bırakmanın anlamı ebedi olarak var olmaktır.

DEVAMI
Şekeroğlu Kimya ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Evrenköy Cad. No: 21 42050 Selçuklu / Konya / Türkiye
Tel. : +90 332 239 16 16 - Pbx
Fax. : +90 332 239 17 00
bilgi@sekeroglu.com.tr
export@sekeroglu.com.tr
E-Bülten Aboneliği
Bizi Takip Edin !