1. İnsan kaynaklarının en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,, üretim ve yönetim gücünü şirket hedeflerine yönlendirmek, sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek,

2. İşin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden olanakları sağlamak, tespit edilecek plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulamak,

3. Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliğini gözetmek, yönetici atamalarının olanaklar elverdiğince şirket içi personel arasından yapılmasına çalışmak, üst görev yerlerine şirket bünyesinden personel yetiştirmeye özen göstermek,

4. Personeli, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek, görüş ve düşüncelerini üst kademelere kolaylıkla bildirilmelerini sağlamak, bunun için gerekli haberleşme yöntemlerini geliştirmek,

5. Personeli işine özendirmek, onu mutlu edecek bir iş ortamının oluşturulmasına ve çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,

6. Personelin ücretlerini, nesnel ölçülere göre ve iş değerlendirme sistemi ile belirlemek, şirket ve sektör şartları çerçevesinde adil ve yeterli düzeyde ücret politikaları uygulamak,

7. Başarılı personeli olanaklar ölçüsünde değerlendirmek ve ödüllendirmek.

 

Biliyoruz… Doğru bir iş yapmak, bilgiyle, araştırmayla olur…, … bilgiler üniversitelerde, kitaplarda, teoride kalmamalı, uygulanmalı ve insanlığın hizmetine sunulmalıdır.

Bilgiyle beslenmeden ve onu denemeden sürdürülebilir bir gelecek olmayacağını biliyoruz… Biliyoruz en iyisine ulaşmanın yolları buralardan geçiyor. İnsanlığa en güzel şekilde hizmet eden bir eser bırakmanın anlamı ebedi olarak var olmaktır.

DEVAMI
Şekeroğlu Kimya ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Evrenköy Cad. No: 21 42050 Selçuklu / Konya / Türkiye
Tel. : +90 332 239 16 16 - Pbx
Fax. : +90 332 239 17 00
bilgi@sekeroglu.com.tr
export@sekeroglu.com.tr
E-Bülten Aboneliği
Bizi Takip Edin !