• İnovatif olmayı misyonumuz gereği ve sürdürülebilir olmanın güvencesi olarak görürüz.
   
 • Başta kullandığımız hammadde olmak üzere tüm proses aşamalarımızda israfı önleyici şekilde iş yapmayı esas alırız.
   
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın mutluluğunu gözetir ve onlarla gelişmeyi önemseriz.
   
 • Sürekli ve sürdürülebilir ilişkileri, ilişkilerde karşılıklı saygıyı esas alırız.
   
 • İşletmede mükemmelliği yakalamak için istişare etmeyi, ortak akıl oluşturmayı, sorgulayıcı olmayı ve sürekli arayış içinde olmayı esas alırız.
   
 • İşimizin gerektirdiği dünyadaki sektörel gelişmeleri, teknolojileri takip ederek, sorgulayarak, algılayarak yaparız.
   
 • İşimizin aynı zamanda sosyal sorumluluk boyutu olduğu bilinciyle çalışır ve tüm iş ortaklarımızla birlikte gelişmeyi hedefleriz.
   
 • Çevreyi, doğal kaynaklarımızı, gelecek nesillere karşı da bir sorumluluğumuz olduğu inancıyla, en verimli şekilde kullanırız.
   
 • Kurumsal prensiplerimize bağlı kalarak ve sürekli geliştirmeyi hedefleyerek çalışırız.
   
 • İş Etiği kodlarına bağlı kalarak iş yapmayı esas alırız.

Biliyoruz… Doğru bir iş yapmak, bilgiyle, araştırmayla olur…, … bilgiler üniversitelerde, kitaplarda, teoride kalmamalı, uygulanmalı ve insanlığın hizmetine sunulmalıdır.

Bilgiyle beslenmeden ve onu denemeden sürdürülebilir bir gelecek olmayacağını biliyoruz… Biliyoruz en iyisine ulaşmanın yolları buralardan geçiyor. İnsanlığa en güzel şekilde hizmet eden bir eser bırakmanın anlamı ebedi olarak var olmaktır.

DEVAMI
Şekeroğlu Kimya ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Evrenköy Cad. No: 21 42050 Selçuklu / Konya / Türkiye
Tel. : +90 332 239 16 16 - Pbx
Fax. : +90 332 239 17 00
bilgi@sekeroglu.com.tr
export@sekeroglu.com.tr
E-Bülten Aboneliği
Bizi Takip Edin !