EN

Eco Concept

Consistently the highest degree of energy and resource efficiency approach is Masterplast's top priority and is effectively pushed further throughout the company

Eko

İmaj çalışmasından çok daha fazlası: Mücadelemiz sürüyor.

Uzmanlık bilgimizi sürdürülebilirliğin mümkün olduğu her yere götürüyoruz. 90'lı yılların başlangıcında Almanya'daki Ambalaj Yönetmeliği çerçevesinde atık altyapılarının geliştirilmesine etkin bir şekilde katkıda bulunduk. Şimdi de sürdürülebilir bir döngü ekonomisinin daha da geliştirilmesi ve ortak çevrimizin korunması için mücadele ediyoruz.

Örneğin PREVENT Waste Alliance, Circular Plastics Alliance (CPA) veya Waste Free Oceans (WFO) gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren inisiyatiflerle çalışıyoruz. Kesin kanaatimize göre istikrarlı bir istikamet değişimi ancak bu noktada endüstri, ticaret, siyaset ve sivil toplumun bütün sorumlu aktörlerinin, sınırların da ötesinde, işbirliği yapmasıyla mümkün olabilir.

Eko Detay