TR

Ar-ge

Ar-ge

Araştırma ve geliştirme; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi çalışmalardan oluşmaktadır. 

Şekeroğlu Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi; faaliyet konularımızla ilgili alanlarda, dünyayla rekabet edebilen bir kuruluş olmak için bilim, teknoloji ve yenilik alanına özel bir önem vererek, katma değeri yüksek teknolojileri işletmemize ve ülkemize kazandırmak ve rekabette kalıcı üstünlük oluşturmak amacıyla ar-ge faaliyetlerine büyük önem vermektedir.