TR

Şekeroğlu’nda Yaşam

Şekeroğlu’nda Yaşam

Şekeroğlu’nda çalışmak ne anlam ifade ediyor?

Bu konunun şirketimizin bakış açısını ve vizyonunu anlamak açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Şekeroğlu grubunda çalışmanın sadece mesai saatlerinde işe gelip gitmekten ibaret olmadığını, tam tersine bir yaşam biçimi olduğunu düşünüyoruz.

Bu ailede çalışan her bir birey binayı oluşturan tuğlalardan en az bir tanesi olduğunu bilir ve bir tuğlanın eksik kalması sonucunda binanın yıkılacağı bilinciyle çalışır.

Burada yaşam; son teknolojiye ayak uyduran ve daha iyisini geliştirmek için gayret eden, alanında uzmanlaşmış, inovatif dokunuşlarla insanlığın faydasına olabilecek yeni yaklaşımlar sergileyen, yetkinlik ve liyakatiyle bulunduğu pozisyonu dolduran, her çalışanın yaptığı işin lideri olduğu, sürekli iyileştirme prensibini benimsemiş kişilerin meydana getirdikleri farklı kültür zenginliklerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.   

Burada yaşam; çalışanların taleplerine cevap bulabildikleri, kariyerlerini planlama konusunda destek alabildikleri, kendilerini geliştirebilmek adına ihtiyaç duydukları (eğitim vb.) argümanlara ulaşabildikleri gelişim odaklı bir yapıdan oluşmaktadır.

İş hayatında kadın elinin her yere temas etmesinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda Şekeroğlu ailesinde kadın çalışanlarımızın sayısını %25 oranının altına düşürmemeye çalışıyoruz. Bayanlarımızı ülkelerin geleceği, aile müessesesinin kurucuları ve gelecek nesillerimizin örnek alacağı çok önemli rol modeller olarak görüyoruz.