TR

İş Birliklerimiz

İş Birliklerimiz

Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından birisi de üniversite-sanayi işbirlikleridir. Üniversitelerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine önemli katkılar sağlayan bu işbirlikleri öğrencilerin hayat başarılarına ve iş yaşamına katkı sağlamaktadır. Ar-Ge Merkezimiz ise bu anlamda örnek projelere imza atmak, genç beyinlere destek olmak ve onların potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli üniversiteler ile proje işbirlikleri gerçekleştirmektedir.