TR

Faliyet Alanlarımız

Faliyet Alanlarımız

  • Ambalaj Geliştirme

Reklam piyasasındaki rekabet ve hareketlilikte ambalaj tasarımı ve ambalajın önemi tartışılmaz bir gerçektir. Artık her ürün kendi kendini satabilme özellikleriyle donatılmış olmalıdır. İyi bir ambalaj yalnızca değerli içeriği korumaz, aynı zamanda daha uzun süre dayanmasını sağlar. İyi bir ambalaj bir marka mesajı taşır, müşterinin kullanımını kolaylaştırır, dikkati üzerine çeker ve en önemlisi de belirleyici satın alma dürtüsünü harekete geçirir. Ambalajın artan bu önemi “sessiz satıcı” olarak da anılan ambalajı, pazarlama literatürüne diğer “dört P” ‘nin yanında “beşinci P” olarak girmesine neden olmuştur. 

Şekeroğlu, her gün, içine doldurulacak ürüne ve tüketici beklentilerine uygun yenilikçi ambalaj çözümleri bulmak için “standart” ve “premium” segmentlerde ilham verici ince cidarlı plastik ambalaj geliştiren köklü bir kuruluştur. Şekeroğlu; gerek fiziksel görünüş, gerek fonksiyonel ve teknolojik yenilik ve gerekse de kimyasal yapılarındaki yenilikçi ambalaj geliştirme çalışmalarda bugüne kadar 200 civarındaki bir entelektüel varlığa ulaşmış, sektöründe hep yeniliklerin peşinden koşan dinamik bir enerjiye sahiptir.

Ambalaj geliştirme çalışmalarında “fikirden bitmiş ürüne” uzanan tasarım ve geliştirme yolculuğunda tedarikçilerin ve tüketicilerin beklentilerine odaklı bir yaklaşımla en uygun çözümler üzerinde yoğunlaşılır. Tasarımla ilgili ön bilgilerle, gerekli eğilim araştırmaları, ürünün kullanım yerleri, teknolojik gelişmelerin takibi ve rakiplerin durumunun incelenmesi ile birlikte satış, pazarlama ve servis analizi yapılır. Sonrasında maliyet ön çalışmaları, üretilebilirlik etütleri ve patent araştırmaları yapılır.

Ürünün getirdiği yenilikler, kullanıcıya sağlayacağı avantajlar değerlendirilerek, ergonomi araştırmaları yapılır. Ambalajın olası kısıtlamaları ya da olması gerekenleri gözden geçirilerek 3D CAD modeller hazırlanır. Tasarımlar bilgisayar destekli yazılımlarla geliştirilir. Bu modellerin sunumunun ardından bir ana model belirleme çalışması yapılır.

Detaylı tasarım çalışması aşamasında, tasarımın ergonomisi gözden geçirilir. Teknik, üretim ve estetik beklentileri tasarıma yansıtılarak ürünün birebir ölçekli modeli bilgisayar ortamında hazırlanır. Birbirleriyle eş çalışan parçaların mekanik tasarımı detaylandırılır. Bu çalışmalar tasarımın, prototip ve üretim proseslerinin sanal ortamda test edilmesini sağlamak amacıyla yapılan mühendislik çalışmalarıdır. 

Ürün geliştirme aşamasında gerektiğinde tersine mühendislikten de yararlanılır. Tersine mühendislik, piyasada bulunan ürününü alıp mühendislik düzeyinde sistemli olarak incelemek, ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmektir. Tasarım aşamasında müşteri beklentileri ile birlikte, kalıplama şartları, kullanım ergonomisi, ambalajın fonksiyonu gibi faktörler de göz önünde bulundurulur. Ürünün çalışma şartlarında operasyon limitlerinin araştırılması ve tahmin edilmesi amacıyla mühendislik analiz ve testleri yapılır (akış, dolum, soğutma, çarpılma, vb analizler).

Prototipleme ve prototip ürün konusu da ambalaj geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Tasarım sonucu ürünler, bilgisayar ortamında üç boyutlu modellenir ve bu yöntemle fiziksel dünya ile sanal dünya birbirine bağlanır. Bu sayede alternatif tasarımlar çok daha kısa sürede oluşturularak test edilebilirler. Hızlı prototipleme ile bire bir numunenin yapılması sayesinde tasarım aşamasında iken sorunların fark edilmesi ve ortadan kaldırılması sağlanır. Bu çalışmalar devam ederken görsel çekicilik açısından da grafik tasarımları müşteri ile birlikte hazırlanır. Ürünü en iyi ifade edecek, raflarda öne çıkaracak ve beğeni toplayacak dizayn çalışmaları yapılır. Prototiplerin onaylanması ile kalıp üretimi süreci başlatılır.

Ambalaj geliştirme çalışmaları, birçok sektöre yönelik olmakla birlikte ağırlıklı olarak gıda üretimi yapan işletmeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Gıda üretimi yapan işletmeler için fiziksel ve fonksiyonel ambalaj tasarımlarının yanında gıdaların üretim proseslerinin her aşaması ve üretimden sonra gıda ile direkt temasta bulunan ambalaj teknolojileri üzerinde üniversitelerle işbirliği içerisinde çalışmalar yapılmaktadır. Gıdanın raf ömrünü uzatmaya ve gıda israfının önlenmesi için bariyer uygulamaları, gıdanın sağlık durumunu gösterir akıllı ve aktif ambalaj teknolojileri ve çevreye duyarlı biyo-bozunur ambalaj geliştirme çalışmalarımız bunlardan bir kısmıdır.  

  • Plastik Enjeksiyon Kalıp Sistemleri

Plastik enjeksiyon, sıcaklık yardımı ile eritilmiş plastik hammaddenin bir kalıp içine enjekte edilerek şekillendirilmesi ve soğutularak kalıptan çıkarılmasını içeren bir imalat yöntemidir. Şekeroğlu; 1996 yılından beri plastik enjeksiyon kalıplarının tasarım ve üretimini yapmaktadır.  

Kalıp üretimi, üretilecek olan ürünün (örneğin ambalajın) tasarlanması ile başlar. Ürünün katı modelleri tasarlanır ve müşteri onayı alınır (Bakınız Ambalaj Geliştirme). Ürüne ait kalıbın tasarımına başlanılmadan önce, tasarımı etkileyecek olan tüm faktörler toplanır. Ürünün kullanım amacı, üretim performansına yönelik bilgiler, kalıbın kullanılacağı enjeksiyon makinesinin özellikleri vs. gibi tüm bilgiler detaylı şekilde toplanır ve değerlendirilir.

Kalıp parçalarının sağlıklı şekilde işlenebilirliği, montaj edilebilirliği, enjeksiyon makinasına uygunluğu ve makina üzerinde kolay müdahale edilebilirliği gibi birçok önemli faktör göz önünde bulundurularak kalıp tasarımı CAD yazılımları ile katı model olarak tasarlanır. Tasarımlar statik kuvvet, akış, dolum ve sıcaklık analizleri yardımcı mühendislik yazılımlarından faydalanılarak yapılır. Tasarım aşaması bütün aşamalar arasında en önemli aşama olup, yanlış bir karar ciddi maliyetlere neden olabilmektedir. 

Tasarımı ve analizleri tamamlanan kalıbın üretim için gerekli olan planlaması yapılır. Kalıbın üretim, kalite kontrol ve montaj resimleri hazırlanarak toleranslandırılır. Bir üretim programı belirlenir ve ilgili tezgahlara iş emri açılır. CAD datalar tezgahların anlayacağı CAM yazılımlarına dönüştürülür ve üretim aşaması başlar.  

Kalıplar yüksek hassasiyetli CNC tezgahlarda geçmiş yılların zengin bilgi birikiminin verdiği tasarım yetkinliği ile tasarlanarak üretilmektedir. Her ne kadar makineler hassas işlemenin pek çoğunu yapsa da, kalıp yapımında, alıştırmada ve son işlemlerde tecrübeli ekibin görevi de her zaman öne çıkmaktadır. Kalıp üretiminin her aşamasında kullanılan yüksek teknoloji ürünü hassas ölçü ve kontrol ekipmanları ile (CMM) kalıplarımızın hassasiyet ve toleransları sürekli kontrol edilir. 

Kalıbın tüm parçalarının tamamlanmasıyla birlikte, kalıbın montajına geçilir. Montaj, deneyimli bir ekip tarafından ve planlanmış montaj aşamalarına uygun adımlarla gerçekleştirilir. 

Kalıbın montajının tamamlanmasıyla birlikte kalıbın test ve denemeleri yapılmalıdır. Her bir kalıp için tasarım aşamasında bir takım performans şartları belirlenir. Kalıplar bu performans şartlarını karşılama düzeyinin tespiti için firmamız bünyesinde bulunan yüksek hızlı enjeksiyon makinalarına montaj edilerek test edilir. Test numunelerinin projeye uygunluğu, sızdırmazlık testi, mukavemet testi ve ölçüm kontrolleri yapılır. Müşteriye yönelik bir üretim ise, test numuneleri ve sonuçları müşteriyle birlikte değerlendirilir ve olası revizyonlar var ise yapılarak kalıp müşteriye teslim edilir. 

İşletmemiz 20 yıldan daha fazla süredir enjeksiyon kalıpları üretmektedir. Kalıp üretimi konusunda çok kaviteli ve çok katmanlı (stack mold) kalıpların üretimi de yapılabilmektedir. Bu konuda TÜBİTAK desteği ile geliştirilen yüksek performanslı kalıplar da bulunmaktadır.

  • Robotik Otomasyon Teknolojileri  

Sanayi devriminden bu zamana kadar, salt üretmek tek başına yeterli olmamıştır. Bütün dünyanın açık bir pazar haline geldiği rekabetçi şartlarda üretimi hızlı, standart, güvenli ve verimli kılmak tamamen bir zorunluluk halini almıştır. Endüstride bu zorunluluğun karşılığı ise otomasyondur.  Otomasyon endüstride, yönetimde ve bilimsel işlerde insan aracılığı olmadan işlerin otomatik olarak yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile, yapılan bir işin insan ve makine arasında paylaşılmasına otomasyon denilmektedir. Otomasyon tek bir cihaz veya makine ile değil, birçok kontrol ve otomasyon teknolojisi ünitelerinin kollektif çalışmasıyla yapılabilmektedir.

İşletmemizde 2006 yılından beridir Ar-Ge çalışmalarıyla robot otomasyon çözümleri geliştirilmektedir. Merkezimiz’de geliştirilen robot ve otomasyon sistemleri beklentilere en üst düzeyde cevap verecek şekilde tasarlanmaktadır. Tasarımlar, deneyimli teknik ekip ve üniversitelerde görevli öğretim üyeleri ile birlikte gerçekleştirilmekte, sistemin ihtiyacı olan elektrik, mekanik ekipmanlar ile yazılım ihtiyacı tespit edilmektedir.

Tasarımı devam eden ve tamamlanan otomasyon sistemleri bilgisayar ortamında simüle edilir. Simülasyon, sistemin istenilen çevrim zamanları içinde en verimli şekilde çalışabilmesi, mevcut üretim hattına doğru şekilde entegre olabilmesi ve sistemi oluşturan tüm ekipmanların doğru seçilmesi ve tasarlanması için önemli ve gerekli bir adımdır. Böylelikle sistem fiziksel olarak kurulmadan önce yaşanabilecek aksaklıklar görülerek önüne geçilebilmektedir. Simülasyon çalışmaları her robotik otomasyon projesi için zorunlu bir aşamadır. 

Ar-Ge Merkezimiz tarafından geliştirilen robotik otomasyon çözümlerinde genellikle lineer Kartezyen, gantry ve delta tip robotlar kullanılmakta ve bu robotların hem tasarım hem de üretimleri Merkezimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Müşterilerimizden gelen taleplere göre eklemli robotların da kullanıldığı robotik otomasyon çözümleri tasarlanmakta ve üretimleri yapılmaktadır.

Ar-Ge Merkezimiz tarafından gerçekleştirilen robotik otomasyon çözümleri, genellikle kartezyen/gantry tip robotların kullanıldığı enjeksiyon makinesi robot otomasyonu, CNC veya transfer tezgahlarının otomasyonu, makine besleme otomasyonları, paketleme ve paletleme otomasyonu ile delta tip robotların ağırlıklı olarak kullanıldığı ambalajlama ve kolileme robotik otomasyon çözümleridir. Ayrıca; yukarıda belirtilen robotik otomasyon çözümlerinin görüntü işleme ve diğer sensörlerle desteklenmesiyle, bu tür robotların kabiliyet ve fonksiyonları üst düzeye çıkarılabilmektedir.