TR

İş İlkeleri Yönetmeliği

İş İlkeleri Yönetmeliği

ŞEKEROĞLU KİMYA VE PLASTİK TİC. A.Ş

İŞ İLKELERİ YÖNETMELİĞİ 

Giriş

Şekeroğlu Kimya ve Plastik Tic. A.Ş, faaliyetlerinden etkilenebilecek ortaklarımızın iç ve dış müşterilerimizin beklentilerini tatmin etmeye yönelik firma kaynaklarının en uygun şekilde kullanımını sağlamak, onların amaç ve beklentilerine uygun, tarafsız, güvenilirlik ilkelerine bağlı şekilde karşılamaktır 

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, en yüksek davranış standartlarına uygun hareket edilmesini gerekmektedir.Bunun için Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş İş İlkeleri Yönetmeliği bu standartları düzenlemektedir ve tüm çalışanlarımızın bu standartlara bağlı kalması beklenmektedir. 

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş sektörel yolculuğundaki konumunu gözden geçirmiş, tüm yönetim / proses şartlarında mükemmelliği yakalamayı hedefleyerek sektör gerçekleri ve müşteri beklentilerine uygun olarak revize etmiştir. Bu bağlamda firma, belirlenmiş stratejik hedefler doğrultusunda firma dünya üzerinde sektörün gerektirdiği her türlü gelişmeleri takip etmektedir. Sektörel yolculuğuna her geçen gün yeni boyutlar yakalamayı hedefleyerek devam edecektir.

Bu ilkelere bağlı kaldığımız sürece, Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş’in itibarı, ticari faaliyetlerdeki başarısı ve profesyonel yaşantımız güçlenecektir. 

Faaliyet & Davranış Standartları

Faaliyetlerimizi dürüstlük, karşılıklı saygı, doğruluk, açıklık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde çalışanlarımızın insan haklarına ve menfaatlerine saygı göstererek yürütürüz.

Yasalara Uyum

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş sektörümüzle ilgili hem yurt içi hem de yurt dışı yasal ve teknik mevzuatlara uymak zorundadır.

Çalışanlar

İlk kurulduğundan bu yana Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş,  başarısının temel anahtarı çalışanların devamlı yardımlaşması ve birbirine destek olmasıdır

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş,  çalışanları başarının mimarlarıdır. Çalışanlar yaptıkları işten gurur duyar ve müşterilerin isteklerini karşılayabilmek için büyük özveri ile çalışırlar.

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş ’nin her kademesindeki yöneticiler, çalışanlarının yönlendirilip geliştirilmesinden, düzenli çalışmasından, kendilerine verilen görevlerin yapılmasından, her türlü tehlikeye karşı gerekli önlemlerin alınmasından, işlerin çalışanlarına dağıtılıp zamanında sonuçlandırılmasından sorumludur. Diğer çalışanlar da yöneticileri tarafından kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim taahhüdümüzdür. Zor kullanmak ya da zorunlu kılmak suretiyle kimseyi çalıştırmaz.Her çalışanımız kanunların belirlemiş olduğu şartları sağlar.

Tüketiciler

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en mükemmel şartlarda sağlamak amacı ile fiyat ve kalite açısından sürekli olarak değer sunan ve amaçlarına uygun olarak güvenli şekilde kullanılabilecek ürün ve hizmetler sunmak amacındadır. Ürün ve hizmetler eksiksiz ve düzgün şekilde sağlanacaktır.

Ticari Ortaklar

İş ilişkisi kurduğumuz kişileri, kurumları ve tedarikçilerimizi iş ortağımız olarak görür ilişki içinde olduğumuz herkesin meşru menfaatlerine de saygılıyız. 

Çevre

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu doğrultuda “çevre yönetim sistemi’’uygulanarak, sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak artırılmaya çalışılır.

Yenilik

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş  Entegre Kalite Yönetim Sistemleri ile de mükemmellik arayışını sürdürmektedir. Farklı şekil (yuvarlak, kare, dikdörtgen ve müşteri odaklı) ve ölçülerde ürün çeşidine sahiptir. sektörün gerektirdiği müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en mükemmel şartlarda sağlamak amacı ile altyapı ve üretim ekipmanlarını sektörün dünya gerekliliklerine uygun olarak modernize etmiştir. 

Rekabet

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş zorlu ancak adil rekabete inanmakta ve gerekli rekabet yasalarının geliştirilmesini desteklemektedir. Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş çalışanları, faaliyetlerini adil rekabet ilkelerine ve yürürlükte bulunan düzenlemelere uygun olarak yapacaklardır.

Ticari Faaliyetlerde Dürüstlük

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş, ticari ya da mali kazanç temin etmek için uygunsuz yollara başvurmamaktadır. Çalışanlarımızdan hiçbiri firmamız içerisinde ve ya dışında herhangi bir eşya, ticari mal, alet, davet ya da herhangi bir hediye kabul edilemez. Adı geçen şeyler idareye iade edilmek üzere Personel Müdürlüğüne verilir.

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş’in muhasebe kayıtları, içerdikleri işlemlere ilişkin ayrıntıları eksiksiz olarak gösterecek ve yansıtacaktır. Beyan edilmemiş ya da kayıtsız hiç bir hesap, fon ya da varlık tesis edilmeyecektir.

Çıkar Çatışmaları

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş çalışanları, bulundukları mevkilerini amacı dışında kullanarak kendileri ya da başkaları yararına kazanç sağlamaya çalışamazlar Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş çıkarları ile kendi çıkarları arasındaki herhangi bir çatışmadan kaçınmalıdırlar

Uyum-Denetleme-Raporlama

Başarı için bu ilkeler vazgeçilmez niteliktedir.

Şekeroğlu Kimya ve Plastik. Tic. A.Ş  Yönetim Kurulu, bu ilkelerin bütün çalışanlara iletilmesini, ve çalışanların bunları anlayıp gereklerini yerine getirmelerini sağlamaktan sorumludur.

Bu çerçevede gündelik sorumluluk bölgesel ve ülkelerdeki üst düzey yönetimlerdedir. Bunlar, söz konusu ilkelerin uygulanmasından sorumludur, bu çerçevede gerekli olduğu takdirde yerel ihtiyaçlara göre daha detaylı yönlendirmeler yapacaklardır.

Her yıl bu ilkelere uyum garantisi ve denetimi yapılmaktadır. İlkelere uygunluk, Yönetim Kurulu incelemesine tabi olup, İlke ihlalleri, İdari işler ve Personel Müdürlüğü tarafından rapor edilecektir. 

Bu ilkelerin ihlal edilmesi veya ihlal edildiğine dair bir şüphenin bulunması halinde çalışanların söz konusu bildirimleri gizlilik içinde verebilmesi için gereken yapılmış olup, herhangi bir çalışan bu şekilde bildirim yapmaktan dolayı zarar görmeyecektir.