TR

AR-GE Çalışma İlkelerimiz

AR-GE Çalışma İlkelerimiz

Ar-Ge kültürümüz gereği, aşağıda belirtilen değerleri benimsiyor, onlara değer veriyor ve ar-ge çalışmalarımızı bu değerlerimiz çerçevesinde sürdürmeyi taahhüt ediyoruz

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk

 • Kuruluşumuzun Ar-Ge sırlarını göz önünde bulundurarak gizlilik ve güvenilirlik kurallarına uyarız

Bilimsellik, Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık

 • Bilgiyi üretmek ve öğrenmeyi sağlamak açısından akıl ve bilimi önemsiyor ve değer veriyoruz
 • Etkili ve yenilikçi düşüncenin somut sonuçlara dönüşebilmesi için bilimsel üretkenliğin gerekliliğine inanıyoruz
 • Tüm ar-ge faaliyetleri için inovatif çalışmalar yapmayı, bu çalışmalar sonucunda patent alabilmeyi önemli bir ilke olarak ele alıyoruz
 • Tüm faaliyetlerimizi sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi benimser, geleceğe ümitle bakarak mükemmelliğe ulaşmaya çalışırız
 • Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerimizi geliştiririz

Verimlilik ve Etkinlik

 • Stratejilerimizi gerçekleştirebilmemiz için çalışma disiplininin öneminin farkında olduğumuzu biliyoruz
 • Bilimsel üretimin toplumun hizmetine sunulması gerektiğinin bilinciyle katma değer oluşturmanın önceliklerimiz arasında yer aldığına inanıyoruz
 • Ölçülebilir olmayı bilimsel yaklaşımın olmazsa olmaz koşulları olarak kabul ediyoruz 

Yasalara Saygı

 • Faaliyet ve hizmetlerimizin ar-ge sürecinin temel ilkelerine, ulusal ve uluslararası mevzuatlara, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygunluğu Ar-Ge Merkezimizin en önemli prensibidir
 • Yasal bir zorunluluk ile Davranış Kurallarımız arasında bir farklılık oluştuğunda, daha yüksek olan standardı uygulamayı amaç ediniriz. 

Müşteri Odaklılık

 • Müşterilerimizin memnuniyeti bizim başarımızı belirler. Bilgi birikimimizi ve en uygun çözümlerimizi müşterilerimize sunar, böylece onlara en iyi hizmetin, hızlı ve etkin bir şekilde verilmesini sağlarız 

Fırsat Eşitliği

 • Ar-Ge Merkezimiz, tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı benimser.
 • Din, dil, cinsiyet, yaş, etnik köken, fiziksel engeller gibi eşitliğe aykırı görüş ve politikaları, işe alım süreçlerimizin ve çalışanlarımızla ilgili kararların dışında tutarak her türlü ayrımcılığın karşısında dururuz 

Şeffaflık

 • Ar-Ge Merkezimiz, çalışmalarımızla ilgili mali ve teknik konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklar

Ekip Çalışması ve Paylaşımcılık

 • Çalışanlarımız, işbirliklerimiz ve müşterilerimizle en yakın paydaşlarımız olarak ortak takım ruhunu oluşturmaya önem veriyoruz. Paydaşlarımızla oluşturduğumuz işbirliği ve takım ruhu, Ar-Ge Merkezimizi geleceğe taşımada itici gücümüz olmaya devam edecektir.
 • Bilginin paylaşılmasını ve yayılımını, toplumun ve çalışanlarının bilgi kaynaklarına erişerek kullanılabilir olmasını, bu konudaki teknolojik yenilikleri benimsiyor ve uyguluyoruz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 • Ar-Ge Merkezimiz; çevreye karşı duyarlıdır, bugünün ve yarının kuşakları için çevreyi korur, yürürlükte olan çevre koruma yasalarına ve düzenlemelerine uyar, iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uygun biçimde çalışırız
 • İçinde yaşadığımız topluma olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz
 • İçinde geliştiğimiz toplumun bize sağladığı birikimin ve ona olan borcumuzun doğal sonucu olarak onun değerlerine sahip çıkıyoruz