TR

AR-GE Vizyon ve Misyonumuz

AR-GE Vizyon ve Misyonumuz

AR-GE ve İNOVASYON MERKEZİ VİZYONUMUZ

Heyecan verici ve optimize edilmiş tasarımlarımızla fark yaratarak, bugün ve gelecekteki ihtiyaçları tam olarak karşılayan, yüksek katma değerli inovatif ürün ve proses geliştiren, değerlerine bağlı global ölçekli otorite olmak

AR-GE ve İNOVASYON MERKEZİ MİSYONUMUZ

  • ŞEKEROĞLU’nun rekabet gücü yüksek konumunu korumak ve geliştirmek, sınai mülkiyet haklarını yöneterek dış pazarlarda rekabetçi konuma yükseltmek,
  • Ticari potansiyeli olan araştırma projelerini belirlemek, yürütmek ve proje çıktılarından farklı iş modelleri geliştirerek endüstriyel dönüşümü sağlamak,
  • Sektörel olarak karşılaşılabilecek mühendislik sorunlarına farklı bakış açılarıyla yaklaşarak özgün, bilimsel, yenilikçi ve mükemmel çözümler geliştirip üretim süreçlerine uygulayarak sektöre ve ülkemize katma değer sağlamak,
  • Ülkemizin dışa bağımlı olduğu maliyeti yüksek teknolojilerin, yerli mühendislik çalışmaları ile geliştirilmesini ve ulusa kazandırılmasını sağlamak.