TR

İş Yapış Biçimimiz

İş Yapış Biçimimiz

 • İnovatif olmayı misyonumuz gereği ve sürdürülebilir olmanın güvencesi olarak görürüz. 
   
 • Başta kullandığımız hammadde olmak üzere tüm proses aşamalarımızda israfı önleyici şekilde iş yapmayı esas alırız.

 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın mutluluğunu gözetir ve onlarla gelişmeyi önemseriz.
   
 • Sürekli ve sürdürülebilir ilişkileri, ilişkilerde karşılıklı saygıyı esas alırız.
   
 • İşletmede mükemmelliği yakalamak için istişare etmeyi, ortak akıl oluşturmayı, sorgulayıcı olmayı ve sürekli arayış içinde olmayı esas alırız.
   
 • İşimizin gerektirdiği dünyadaki sektörel gelişmeleri, teknolojileri takip ederek, sorgulayarak, algılayarak yaparız.
   
 • İşimizin aynı zamanda sosyal sorumluluk boyutu olduğu bilinciyle çalışır ve tüm iş ortaklarımızla birlikte gelişmeyi hedefleriz.
   
 • Çevreyi, doğal kaynaklarımızı, gelecek nesillere karşı da bir sorumluluğumuz olduğu inancıyla, en verimli şekilde kullanırız.
   
 • Kurumsal prensiplerimize bağlı kalarak ve sürekli geliştirmeyi hedefleyerek çalışırız.
   
 • İş Etiği kodlarına bağlı kalarak iş yapmayı esas alırız.